Upozorňujeme naše klienty, že je nutné na veškeré ošetření zvířete BÝT PŘEDEM OBJEDNÁN!