POHOTOVOST pro AKUTNÍ případy 15.5.-16.5.2021 - MVDr.R.Mlejnský, A.Mlejnská

Upozorňujeme naše klienty, že je nutné na veškeré ošetření zvířete BÝT PŘEDEM OBJEDNÁN! 

Akutní stavy ošetřujeme bez objednání.