POHOTOVOS sloužíme PO-NE do 22:00.

Upozorňujeme naše klienty, že je nutné na veškeré ošetření zvířete BÝT PŘEDEM OBJEDNÁN! 

Akutní stavy ošetřujeme bez objednání.